Prøveforelesning: Monika Sekelja

M.Sc. Monika Sekelja ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Bioinformatics for metagenomics - an overview”

Tid og sted for disputasen

17. juni kl 13:15 Seminarrom C (3437)

Kontakt

Lena Korsnes

Published June 8, 2011 12:42 PM - Last modified Mar. 12, 2013 12:27 PM