Prøveforelesning: Johnny Kristoffer Selim

M.Sc. Johnny Kristoffer Selim ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Multiscale problems and techniques”.

Tid og sted for disputasen

20. mai kl 13:15 rom ”Storstua”

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 16, 2011 3:20 PM - Last modified Mar. 19, 2012 10:34 AM