Prøveforelesning: Jarle Søberg

M.Sc. Jarle Søberg ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Ranking Algorithms for Web Search”

Tid og sted for disputasen

20. juni kl 13:15 Seminarrom C (3437)

Kontakt

Lena Korsnes

Published June 8, 2011 12:31 PM - Last modified Mar. 12, 2013 12:27 PM