Prøveforelesning: Kristian Valen-Sendstad

Siv.Ing. Kristian Valen-Sendstad ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Fluid-structure simulations for biological flows"

Tid og sted for disputasen

Torsdag 5. mai kl 13:15 i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Published Apr. 29, 2011 9:04 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:53 AM