Prøveforelesning: Jie Xiang

M.Eng. Jie Xiang ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Mobility models for studying cognitive radio networks"

Tid og sted for disputasen

16. desember 2011 kl. 13.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Dec. 5, 2011 7:40 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:27 PM