Prøveforelesning: Zegaye Seifu Wubishet

M.Sc. Zegaye Seifu Wubishet ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Trust and control in open source software development: Theoretical foundations and practical implications"

Tid og sted for disputasen

2. desember 2011 kl. 13.15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus

Kontakt

Lena Korsnes

Published Nov. 18, 2011 10:57 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:27 PM