Prøveforelesning: Nina Elisabeth Holt

Cand.Scient. Nina Elisabeth Holt ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Defect categorization in software development: Frameworks, methods and empirical findings"

Tid og sted for disputasen

28 september 2012 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Sep. 14, 2012 8:16 AM - Last modified May 10, 2022 9:48 AM