Prøveforelesning: Ines Hafizovic

M.Sc. Ines Hafizovic ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Acoustical Holography and Ambisonics: Overview of Methods and Applications"  

Tid og sted for disputasen

27. november 2012 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 13, 2012 8:50 AM - Last modified May 10, 2022 9:48 AM