Prøveforelesning: Endrias Getachew Asgedom

M.Sc. Endrias Getachew Asgedom ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"An overview of seismic migration methods:similarities and difference, advantages and limitations"  

Tid og sted for disputasen

13 desaember 2012 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 29, 2012 10:07 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:28 PM