Prøveforelesning: Tuan-Vu Cao

M.Eng. Tuan-Vu Cao ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Nyquist-Rate A/D Converters in 45nm CMOS and Below - Opportunities and Challenges"

Tid og sted for disputasen

24. januar 2011 kl. 13.15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 10, 2012 1:47 PM - Last modified Mar. 12, 2013 12:29 PM