Prøveforelesning: Kristian Riktor Evensen

M.Sc. Kristian Riktor Evensen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "DNS security issues: threats, mitigations, and introduction to DNSSec"

Tid og sted for disputasen

27. januar 2012 kl. 13.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 16, 2012 2:36 PM - Last modified Mar. 12, 2013 12:29 PM