Prøveforelesning: André Massing

Dipl.-Math. André Massing ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Discontinuous Galerkin Methods for Solving Elliptic PDEs"

Tid og sted for disputasen

18. juni 2012 kl. 13.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Kontakt

Lena Korsnes

Published June 5, 2012 9:11 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:30 PM