Prøveforelesning: Rajwinder Kaur Panesar-Walawege

M.Sc. Rajwinder Kaur Panesar-Walawege ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "UML or DSL to Model and Reason about Safety Standards?"

Tid og sted for disputasen

3. august 2012 kl. 13.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Kontakt

Lena Korsnes

Published July 20, 2012 9:52 AM - Last modified Mar. 5, 2013 4:19 PM