Prøveforelesning: Fabrice Prieur

Cand.Scient Fabrice Prieur ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging - measuring elasticity with sound"

Tid og sted for disputasen

19. oktober 2012 kl. 13.15, Seminarrom Caml (3438), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 5, 2012 9:24 AM - Last modified May 10, 2022 9:48 AM