Prøveforelesning: Sabry Razick

M.Eng. Sabry Razick ved Bioteknologisenteret og Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "The potential of protein-protein interactions used to investigate disease etiology"

Tid og sted for disputasen

3. februar 2011 kl. 13.15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 20, 2012 9:04 AM - Last modified Mar. 5, 2013 4:21 PM