Prøveforelesning: Aiko Yamashita

Cand.Scient. Aiko Yamashita ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Does your software system smell bad: how to find out and why you  should care"

Tid og sted for disputasen

15. oktober 2012 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 1, 2012 10:02 AM - Last modified Nov. 4, 2016 8:50 AM