Prøveforelesning: Oliver Joseph David Barrowclough

M.Sc. Oliver Joseph David Barrowclough ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

" Trimmed surfaces"

Tid og sted for disputasen

18. mars 2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Mar. 4, 2013 9:24 AM - Last modified Mar. 4, 2013 9:24 AM