Prøveforelesning: Gang Li

M.Sc. Gang Li ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"RFMEMS switches, overview and emerging trends"

Tid og sted for disputasen

19. april 2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 5, 2013 9:29 AM - Last modified June 27, 2013 11:27 AM