Prøveforelesning: Martin Fagereng Johansen

M.Sc. Martin Fagereng Johansen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Dynamic Software Product Lines and their Challenges for Testing.

Tid og sted for disputasen

 05 november 2013 kl. 14.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 22, 2013 9:03 AM