Prøveforelesning: Hans Jonas Fossum Moen

Cand. scient. Hans Jonas Fossum Moen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Space Time Adaptive Processing

Tid og sted for disputasen

15. november  2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 1, 2013 11:29 AM - Last modified Nov. 1, 2013 11:29 AM