Prøveforelesning: Petter Øgland

Cand. scient. Petter Øgland ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

A critical review of research on TQM implementation (process and achievements) in light of theories of organizational change

Tid og sted for disputasen

27. november  2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 13, 2013 8:39 AM - Last modified Nov. 13, 2013 8:39 AM