Prøveforelesning: Øyvind Aardal

M.Sc. Øyvind Aardal ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Methods and principles for electromagnetic probing of the human body"

Tid og sted for disputasen

 14. juni 2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 31, 2013 8:40 AM - Last modified May 31, 2013 8:40 AM