Prøveforelesning: Synnøve Thomassen Andersen

Cand. Scient. Synnøve Thomassen Andersen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

On the methodological and analytical challenges of the dual role of project manager and researcher.

Tid og sted for disputasen

31. oktober 2013 kl. 14.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 17, 2013 8:24 AM - Last modified Oct. 21, 2013 1:05 PM