Prøveforelesning: Fatemeh Sadat Kazemeyni

M.Sc. Fatemeh Sadat Kazemeyni ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Nano communications"

Tid og sted for disputasen

 03. September 2013 kl. 14.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Aug. 20, 2013 9:07 AM - Last modified May 10, 2022 9:48 AM