Prøveforelesning: Stein Kristiansen

M.Sc. Stein Kristiansen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Real-time issues in measurements and emulations."

 

Tid og sted for disputasen

 06. september 2013 kl. 14.15, i Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Aug. 23, 2013 9:20 AM - Last modified Aug. 23, 2013 9:20 AM