Prøveforelesning: Thi Mai Thuong Tran

M.Sc. Thi Mai Thuong Tran ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

“Weak Memory Models”

Tid og sted for disputasen

11. juni 2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 28, 2013 9:17 AM