Prøveforelesning: Haakon Riiser

Cand. scient. Haakon Riiser ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Content delivery networks for multimedia and mobile streaming: architectures, strategies, and algorithms"

Tid og sted for disputasen

 28. august 2013 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Aug. 14, 2013 8:47 AM - Last modified Aug. 27, 2013 8:50 AM