Prøveforelesning: Sabita Maharjan

M.Eng. Sabita Maharjan ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: "Practical approaches to radio resource management in Wireless Networks”

Tid og sted for disputasen

 24. april 2013 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 10, 2013 10:14 AM - Last modified Apr. 12, 2013 9:11 AM