Prøveforelesning: Zufan Abera Damtew

M.Sc. Zufan Abera Damtew ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"African and western indigenous knowledge systems - relevance to HIS"

Tid og sted for disputasen

 04. oktober 2013 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Sep. 20, 2013 9:02 AM