Prøveforelesning: John Gerard Alphonse

MBA. John Gerard Alphonse ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Flexibility vs. interoperability - How adaptable should standards be?

Tid og sted for disputasen

 7. oktober 13:15 Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Sep. 23, 2014 9:12 AM