Prøveforelesning: Eyvind Wærsted Axelsen

Cand.scient. Eyvind Wærsted Axelsen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Type systems

Tid og sted for disputasen

 13. mai 2014 kl. 12.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 28, 2014 9:23 AM - Last modified Apr. 28, 2014 9:23 AM