Prøveforelesning: Bartosz Grzegorz Bogdanski

Cand.Scient. Bartosz Grzegorz Bogdanski ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Energy aspects of communication - where did the Joules go?

Tid og sted for disputasen

12. august 2014 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published July 29, 2014 11:21 AM - Last modified Aug. 1, 2014 1:34 PM