Prøveforelesning: Svetlana Boudko

Systems Engineer Svetlana Boudko avholder prøveforelesning ved Institutt for informatikk over emnet:

Internet Congestion Control

Tid og sted for disputasen

  05. juni 2014 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 21, 2014 9:20 AM - Last modified May 27, 2014 11:02 AM