Prøveforelesning: Crystal Chang Din

M.Sc. Crystal Chang Din ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: Formal Verification of Real-time Systems

Tid og sted for disputasen

  27. mai 2014 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 13, 2014 9:54 AM - Last modified May 13, 2014 9:55 AM