Prøveforelesning: André Alexandersen Hauge

M.Sc. André Alexandersen Hauge ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Security Foundations and Techniques for Bitcoins

Tid og sted for disputasen

14. november 14:15 Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 31, 2014 9:31 AM - Last modified Oct. 31, 2014 9:31 AM