Prøveforelesning: Martin Lilleeng Sætra

M.Sc. Martin Lilleeng Sætra ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

The Discontinuous Galerkin Method and Hyperbolic Problems

Tid og sted for disputasen

  27. juni 2014 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published June 13, 2014 10:44 AM - Last modified Aug. 21, 2014 3:31 PM