Prøveforelesning: Magnus Skjegstad

M.Sc. Magnus Skjegstad ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Network Coding in ad-hoc Networks

Tid og sted for disputasen

09 juli 2014 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published June 26, 2014 10:21 AM - Last modified July 1, 2014 10:43 AM