Prøveforelesning: Karen-Helene Støverud

Cand.Scient. Karen-Helene Støverud ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Computer Simulations of Pressure and Velocity in Cerebral Blood Flow -- Tools and Clinical Applications

Tid og sted for disputasen

 05. juni 2014 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 21, 2014 9:30 AM - Last modified May 21, 2014 9:30 AM