Prøveforelesning: Bernardo Lino de Oliveira

M.Sc. Bernardo Lino de Oliveira ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"An Overview of Multiscale Cardiac Models"

Tid og sted for disputasen

 5. november 13:15 Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 22, 2014 11:04 AM