Prøveforelesning: Raju Shrestha

Msc. Raju Shrestha ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

New applications and methods for 3D imaging, including possible upcoming mass market applications

 

Tid og sted for disputasen

 09 desember 13:15 Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 25, 2014 10:12 AM - Last modified Nov. 25, 2014 10:12 AM