Prøveforelesning: Amir Reza Yazdanshenas

M.Sc Amir Reza Yazdanshenas ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Dependence analysis techniques in software and their accuracy"

Tid og sted for disputasen

24. september 2015 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Sep. 10, 2015 11:16 AM - Last modified Sep. 10, 2015 11:17 AM