Prøveforelesning: Lucian Bentea

M.Sc. Lucian Bentea ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Stochastic Process Algebras: A Gentle Introduction”

Tid og sted for disputasen

  12. juni 2015 kl. 13.15, i Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 29, 2015 9:15 AM