Prøveforelesning: Kristian Gjertsen Kjelgård

M.Sc. Kristian Gjertsen Kjelgård ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"State-of-the-art ultra low power transceivers for Internet of Everything"

Tid og sted for disputasen

13. november kl.11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 30, 2015 11:20 AM - Last modified Oct. 30, 2015 11:21 AM