Prøveforelesning: Suni Nair

M.Sc. Sunil Nair ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

The challenges of security assessment in critical systems

Tid og sted for disputasen

 27. mars 2015 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Mar. 13, 2015 12:06 PM - Last modified Mar. 13, 2015 12:06 PM