Prøveforelesning: Gro Nilsen

M.Sc. Gro Nilsen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Methods for analyzing rare variants in association studies.

Tid og sted for disputasen

7. mai. 2015 13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 22, 2015 9:03 AM - Last modified Apr. 27, 2015 3:27 PM