Prøveforelesning: Antonio Luiz Lopes Ramos

M.Sc. Antonio Luiz Lopes Ramos ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Forensic audio processing

Tid og sted for disputasen

  16. april  2015 kl. 13.15, i  Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Mar. 30, 2015 9:11 AM - Last modified Mar. 30, 2015 9:11 AM