Prøveforelesning: Atle Riise

Cand. Scient.. Atle Riise ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Comparing different optimization methods for dealing with uncertainty in surgery planning"

Tid og sted for disputasen

4. desember  kl. 13.15, i Small Talk, Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 20, 2015 9:25 AM - Last modified Nov. 20, 2015 9:27 AM