Prøveforelesning: Bartłomiej Siwek

Magister Bartłomiej Siwek ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Convergence of bivariate Subdivision"

Tid og sted for disputasen

 23. oktober kl.13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 9, 2015 8:58 AM - Last modified Oct. 9, 2015 8:58 AM