Prøveforelesning: Martin Georg Skjæveland

M.Sc. Martin Georg Skjæveland ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Data visualization

Tid og sted for disputasen

  08. april 2015 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 23, 2015 11:08 AM - Last modified Apr. 23, 2015 11:08 AM