Prøveforelesning: Håkon Kvale Stensland

Cand.Scient. Håkon Kvale Stensland ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Introduction to compilation techniques for parallel architectures

Tid og sted for disputasen

 27. februar 2015 kl. 13:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Feb. 13, 2015 9:26 AM - Last modified Feb. 13, 2015 9:35 AM